2/727 – MESA WORK NICHO

Mesa retangular com nicho embutido.